โครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์ท่อ ERW เหล็กคาร์บอน

ระบบควบคุมความถี่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเสนองานทรานซิสเตอร์ที่ความถี่เรโซแนนซ์ของระบบจะถูกกำหนดโดยการวัดความถี่ของผลผลิตในปัจจุบัน เข้าใจหลักการของ ERW เหล็กท่อ แต่ก็มีเทคนิควิธีการที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุมัน อุปกรณ์ความถี่สูงเชื่อมท่อ ERW เหล็กคาร์บอนที่ใช้เพื่อให้บรรลุเชื่อมระบบเครื่องกลไฟฟ้า – ความถี่สูง อุปกรณ์การเชื่อมแบบใช้คลื่นความถี่สูงที่เกิดจากความถี่สูง เครื่องเชื่อม เครื่องขึ้นรูปท่อ เครื่องเชื่อมความถี่สูงเป็นหนึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วยสองส่วนของเครื่องกำเนิดความถี่สูง และป้อนอุปกรณ์ บทบาทของมันคือการผลิตความถี่สูงในปัจจุบัน และควบคุมมัน การขึ้นรูปเครื่อง โดยบีบกรอบล้อ , บทบาทของมันคือจะใช้ปัจจุบันหล่อ ส่วนบีบเอาชั้นออกไซด์และสิ่งสกปรกบนพื้นผิวของเหล็กแผ่น เพื่อให้แผ่นเหล็กเป็นสมบูรณ์ละลายเข้าไปในร่างกาย เครื่องกำเนิดความถี่สูงที่ใช้ในอดีต การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องกำเนิดความถี่สูงวงจรกำเนิดความถี่สูง …