การเลือกจำนองอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่เหมาะสมสำหรับอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

ขณะนี้มีการจำนองอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์จำนวนมาก คุณต้องพิจารณาหลายปัจจัยก่อนที่คุณจะตัดสินใจประเภทของอัตราจำนองอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่คุณต้องการ หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดคือกลยุทธ์ทางออก ในกรณีที่คุณต้องการซื้อและให้ศูนย์ค้าปลีกเป็นเวลานานคุณจะเลือกใช้เงินกู้ถาวรระยะยาวซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ถ้าแผนของคุณคือการซื้ออาคารอพาร์ตเมนต์และพลิกให้ได้อย่างรวดเร็วคุณควรพิจารณาเงินกู้ที่มีต้นทุนล่วงหน้าต่ำและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ประเภททั่วไปของการจำนอง 1. เงินกู้ยืมระยะยาว – หากคุณกำลังมองหาเงินกู้นานถึง 10 ปีคุณควรเลือกกู้ยืมเงินเหล่านี้ พวกเขาเป็นเงินกู้อัตราคงที่และพวกเขามักจะมีการชำระเงินค่าปรับ เงินกูยืมระยะยาวมักตัดจําหนายเปนระยะเวลา 30 ป 2. เงินกู้ยืมระยะสั้น – เงินกู้ยืมเหล่านี้มักเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงินไม่เกิน 3 ปี อัตราดอกเบี้ยของพวกเขาต่ำกว่าเงินกู้ยืมระยะยาว เงินกู้ยืมดังกล่าวตัดจำหน่ายไม่เกินสามสิบปี หากคุณกำลังวางแผนที่จะขายทรัพย์สินภายในระยะเวลาอันสั้นเงินกู้เหล่านี้จะมีประโยชน์ …